Website for sp-magic.de https://www.sp-magic.de
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
Samuel Philipp 0813b1734c Merge pull request 'develop' (#57) from develop into main 2 maanden geleden
src updated dependencies 2 maanden geleden
.drone.yml fixed build 2 maanden geleden
.gitignore removed package-lock.json 1 jaar geleden
README.md updated README.md 12 maanden geleden
gulpfile.js updated build using gulpjs 2 jaren geleden
package.json updated dependencies 2 maanden geleden
renovate.json updated .drone.yml and renovate.json 6 maanden geleden

README.md

sp-magic.de

Website for sp-magic.de

GitHub GitLab

Additional Header Parameters

The following Parameters are set directly on the Web-Server.

Content-Security-Policy: default-src 'none'; script-src 'self' https://plausible.sp-codes.de; object-src 'none'; style-src 'self'; img-src 'self'; media-src 'none'; frame-src 'none'; font-src 'self'; connect-src 'self' https://plausible.sp-codes.de
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
Feature-Policy: sync-xhr 'self'
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: DENY
X-XSS-Protection: 1; mode=block

There is also a 301 Redirect from http to https.