Website for sp-codes.de https://www.sp-codes.de
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
Samuel Philipp 76a0c02939 Merge pull request 'develop' (#76) from develop into main 1 maand geleden
src some minor improvements 1 maand geleden
.compress-all.js added more compression tools 2 maanden geleden
.drone.yml updated .drone.yml 2 maanden geleden
.eleventy.js some fixes and some more improvements 2 maanden geleden
.gitignore fixed #14 and some other spelling issues 1 jaar geleden
README.md updated README.md 5 maanden geleden
package.json Merge pull request 'Update dependency @11ty/eleventy to ^1.0.0-canary.38' (#74) from renovate/11ty-eleventy-1.x into develop 1 maand geleden
renovate.json updated .drone.yml and renovate.json 6 maanden geleden

README.md

sp-codes.de

Build Status

Website for sp-codes.de

Additional Header Parameters

The following Parameters are set directly on the Web-Server.

Content-Security-Policy: default-src 'none'; script-src 'self' https://plausible.sp-codes.de; object-src 'none'; style-src 'self'; img-src 'self' https://shields.sp-codes.de; media-src 'none'; frame-src 'none'; font-src 'self'; connect-src 'self' https://plausible.sp-codes.de
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
Feature-Policy: sync-xhr 'self'
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: DENY
X-XSS-Protection: 1; mode=block

There is also a 301 Redirect from http to https.